Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przypomina o konieczności weryfikacji istnienia i wiarygodności podmiotów, z którymi Beneficjenci prowadzący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisują umowy na zakup sprzętu bądź świadczenie usług

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przypomina o konieczności weryfikacji istnienia i wiarygodności podmiotów, z którymi Beneficjenci prowadzący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  podpisują umowy na zakup sprzętu bądź świadczenie usług. Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymogi narzucone prawem polskim i legitymować się stosownymi wpisami w rejestrach.

W przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną jest to Krajowy Rejestr Sądowy, natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikację należy przyprowadzić przed zawarciem umowy na zakup lub usługę. Jedną z możliwości jest kontrola numeru NIP  i REGON w wyżej wymienionych rejestrach.

Jednocześnie IP2 informuje, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości polegających na przedstawieniu do rozliczenia w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatków, których potwierdzeniem są dokumenty wystawione przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawienia dokumentu, wydatki takie zostaną uznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych za niekwalifikowane.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.