Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Doprecyzowanie w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2013-12-05

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013 w pkt 2.4.12, 2.4.13, 2.4.15 i 4.6.1. ilekroć jest mowa o wyodrębnieniu w ramach dostępnej alokacji 5% rezerwy finansowej na odwołania tj. na dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania w wyniku uwzględnienia środków odwoławczych po ocenie formalnej i po ocenie merytorycznej w kontekście zapisów w pkt. 2.2. przedmiotowej dokumentacji stanowiących, iż „całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca 10% rezerwę na odwołania tj. na dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania w wyniku uwzględnienia środków odwoławczych po ocenie formalnej i po ocenie merytorycznej (3 657 018,70 PLN) oraz 5% rezerwę na ewentualne negocjacje (1 828 509, 35 PLN), wynosi: 36 570 187,00 PLN”, każdorazowo należy rozumieć, że IOK tworzy rezerwę finansowa w wysokości 10 % wartości alokacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania w wyniku uwzględnienia środków odwoławczych po ocenie formalnej i po ocenie merytorycznej. Powyższe doprecyzowanie nie powoduje zmiany warunków konkursu, niemniej IOK przeprasza za powyższą nieścisłość w dokumencie.


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.