Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.

Aktualizacja dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS” (tzw. Taryfikator zasady konkurencyjności). Ww. Taryfikator został dostosowany do aktualnego taryfikatora PZP. Taryfikator jest dostępny także na stronie www.efs.gov.pl. Co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 2014 r. Przedmiotowy taryfikator stanowi Załącznik nr 10 do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 września 2014 r., obowiązujących od 1 października 2014 r. Zasady ww. Taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz umów o dofinansowanie zawartych od 1 października 2014 r. oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora.

Pobierz plik

 

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.