Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy 1/POKL/7.1.1/2013 oraz Konkurs systemowy 1/POKL/7.1.2/2013

Opublikowano: 2013-12-19

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ponownie informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - projekty systemowe 1/POKL/7.1.1/2013 oraz VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - projekty systemowe 1/POKL/7.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy 2/POKL/7.1.1/2013 oraz Konkurs systemowy 2/POKL/7.1.2/2013

Opublikowano: 2013-12-19

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ponownie informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - projekty systemowe 2/POKL/7.1.1/2013 oraz VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - projekty systemowe 2/POKL/7.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Lista wniosków, ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/7.1.1/2013

Opublikowano: 2013-04-22

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 kwietnia 2013 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego
nr 1/POKL/7.1.1/2013 dla Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 22 lutego 2013 r.

Komunikat dotyczący II tury naboru projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Opublikowano: 2013-03-27

Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z dokumentacją naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL II tura naboru skierowana jest do tych Ośrodków Pomocy Społecznej, które nie miały podpisanej umowy ramowej/aneksu do umowy ramowej w 2012 roku, tych które nie zostały uwzględnione w podziale środków na lata 2013-2014 oraz tych, które nie aplikowały w pierwszym naborze projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL ogłoszonym w dniu 25 stycznia 2013 r., pomimo ich uwzględnienia.

Ponadto informujemy, iż II nabór projektów systemowych został wydłużony do 30 kwietnia 2013 r., natomiast dla projektów partnerskich do 17 maja 2013 r.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012

Opublikowano: 2013-03-04

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” – konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.