Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zaktualizowany na dzień 22 listopada 2012 r. „Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

Szanowni Projektodawcy,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że zaktualizowany został harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Aktualizacja dotyczy ponownego naboru wniosków w ramach konkursu na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Termin ogłoszenia konkursu został określony w zaktualizowanym harmonogramie ogłaszania konkursów PO KL na dzień 6 grudnia 2012 r. z terminem naboru wniosków od 21 stycznia do 19 lutego 2013 r.”.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem oraz aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.