Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:
Publikacja:

720 TYS. ZŁ NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW KOLEI MAZOWIECKICH

720 TYS. ZŁ NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW KOLEI MAZOWIECKICH

Opublikowano: 2012-04-04

SpółkaKoleje MazowieckieKMpodpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu szkoleniowego pod nazwąKolej na przyjazną kolej. Celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji z pasażerami poprzez kompleksowe szkolenia pracowników. Całkowita wartość projektu wynosi 1,2 mln zł, a unijne dofinansowanie 720 tys. zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 mln zł na wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

13 mln zł na wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Opublikowano: 2012-03-26

Do 30 marca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie. 13 mln zł alokacji w konkursie ma pomóc pracodawcom i pracownikom przechodzącym procesy restrukturyzacyjne.  Odbiorcami projektów mogą być także osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Dokumentacja konkursowa dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2011 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe wraz z załącznikami

Dokumentacja konkursowa dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2011 w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” wraz z załącznikami

Opublikowano: 2011-08-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Ruszył konkurs 1/POKL/8.2.1/2011 Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Ruszył konkurs 1/POKL/8.2.1/2011 Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Opublikowano: 2011-07-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe"

Akademia Euro przygotuje Mazowszan do obsługi turystów i kibiców podczas Euro 2012

„Akademia Euro” przygotuje Mazowszan do obsługi turystów i kibiców podczas Euro 2012

Opublikowano: 2011-07-20

W województwie mazowieckim rusza „Akademia Euro”. Celem głównym unijnego projektu, realizowanego przez spółkę Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 jest podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zdolności adaptacyjnych 720 osób, pracowników mazowieckich firm, w związku z pojawieniem się nowych grup klientów –turystów zagranicznych na EURO 2012. Sukces turnieju oraz wizerunek jaki zyska po Euro 2012 Polska, w dużej mierze będzie zależał od jakości obsługi, jaką zaoferujemy ponad 1 milionowi turystów i kibiców zagranicznych, którzy odwiedzą nasz kraj w trakcie Mistrzostw. Na ten cel beneficjent pozyskał prawie 3 mln zł unijnej dotacji. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj Wiesław Raboszuk, Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Marcin Herra i Wojciech Folejewski ze spółki PL. 2012. W uroczystym akcie zawarcia umowy uczestniczyła także Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce.

6 lipca 2011r. rusza nabór wniosków w ramach poddz. 8.1.2 PO KL . Zapraszamy do składania wniosków!

6 lipca 2011r. rusza nabór wniosków w ramach poddz. 8.1.2 PO KL . Zapraszamy do składania wniosków!

Opublikowano: 2011-07-04

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Zmiana terminu naboru wniosków z poddziałania 8.1.2Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie PO KL.

Zmiana terminu naboru wniosków z poddziałania 8.1.2„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie” PO KL.

Opublikowano: 2011-07-04

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu naboru projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO Kapitał Ludzki. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się od dnia 06 lipca 2011 r.

Sposób wypełniania pkt 1.2 i 1.3 wniosku w projektach innowacyjnych w ramach Priorytetu VII-IX PO KL

Sposób wypełniania pkt 1.2 i 1.3 wniosku w projektach innowacyjnych w ramach Priorytetu VII-IX PO KL

Opublikowano: 2011-07-01 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż w zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r.” w przypadku projektów innowacyjnych składanych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez MJWPU w 2011 r. należy w pkt 1.2 i 1.3 wniosku wybrać odpowiednie dla danego Priorytetu
Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 na 24 sierpnia 2011 r.

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 na 24 sierpnia 2011 r.

Opublikowano: 2011-05-31

Zmiana terminu naboru projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Priorytetu VIII PO Kapitał Ludzki. Konkurs planowany początkowo na dzień 15 czerwca br. został przesunięty na dzień 24 sierpnia 2011 r.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.