Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

13 mln zł na wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

13 mln zł na wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Do 30 marca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie. 13 mln zł alokacji w konkursie ma pomóc pracodawcom i pracownikom przechodzącym procesy restrukturyzacyjne.  Odbiorcami projektów mogą być także osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Można wnioskować o dofinansowanie projektów mających na celu pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Dofinansowaniem zostaną objęte także projekty podnoszące świadomość pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo.

Zatwierdzone do wsparcia będą także szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Minimalna wartość projektu to 50 tys. Realizacja projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Nabór trwa do 30 marca 2012 r.

Już po raz 12 prowadzimy konkurs na dofinansowanie inicjatyw wspierających procesy modernizacyjne na Mazowszu. W efekcie poprzednich edycji i zawartych umów, beneficjentom działania 8.1.2 PO KL wypłaciliśmy już ponad 82 mln zł. – (M. Frankowski, p.o. dyrektora MJWPU).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Przy ul. Jagiellońskiej 74, kod pocztowy 03-301 lub Regionalnym Punkcie Przyjmowania Wniosków w:

 • Oddziale Zamiejscowym w Ostrołęce, przy ul. Poznańskiej 19, kod pocztowy 07-409;
 • Oddziale Zamiejscowym w Płocku, przy ul. Stary Rynek 20, kod pocztowy 09-400;
 • Oddziale Zamiejscowym w Ciechanowie, przy ul Wodnej 1, kod pocztowy 06-400;
 • Oddziale Zamiejscowym w Radomiu, przy ul. Kościuszki 5a, kod pocztowy 26-610;
 • Oddziale Zamiejscowym w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 38, kod pocztowy 08-110.

Najlepsze projekty zostaną wybrane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej na www.mazowia.eu w zakładce PO KL/nabory/Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe".

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.