Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Projekt o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, a komponent szkoleniowy

Opublikowano: 2009-12-03

Decyzję o tym, czy projekt o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym zawiera komponent szkoleniowy, czy nie, i czy w związku z tym należy wypełnić Formularz PEFS 2007, należy rozważyć z chwilą oceny Wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami zawartymi w Podręczniku przygotowywania Wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent w punkcie 3.3. Wniosku opisuje stosowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazuje odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. Jeżeli projekt łączy charakter działań szkoleniowych, doradczych itp. z działaniami informacyjno - promocyjnymi i tym samym występuje wsparcie uczestników, powinien być traktowany w trakcie oceny jako projekt szkoleniowy, i Formularz PEFS 2007 powinien zostać wypełniony.

Ogólne.

Formularz PEFS 2007 został tak przygotowany, aby zbierał dane do celów sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji. Nie ma potrzeby zbierania w Formularzu PEFS 2007 danych dot. dzieci w wieku od 5 do 12 lat, gdyż informacja taka nie jest odzwierciedlana w Załączniku Nr 2 do Wniosku o Płatność, ani we wskaźnikach przygotowywanych dla KE.


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.