Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007. Rozbieżności pomiędzy Formularzem PEFS 2007 wersja 2.0, a załącznikiem nr 2 do Wniosku o płatność.

Opublikowano: 2009-12-03

Zmiany dotyczą uzupełniania definicji wielkości przedsiębiorstwa o roczne obroty i/lub całkowity bilans roczny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W Załączniku nr 2 tabela 5 Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (wersja z dnia 16.09.2009) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

 • Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie:
  „Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR”.

 • Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie:
  „Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR”.

 • Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie:
  „Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR”.

 • Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie:
  „Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw”.
Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL w styczniu 2010 r.

Ponadto informujemy, że:
 1. Dane dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. osoby samozatrudnione) należy wprowadzać do zakładki „Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy)”.
 2. Nie należy gromadzić danych instytucji dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. Rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w Formularzu PEFS 2007, a danymi wykazanymi w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do Wniosku o płatność nie wystąpią, gdyż w załączniku nr 2 do Wniosku o płatność zostanie wykazana łączna wartość liczby samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 2 do 9 pracowników.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.