Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacje szczegółowe dot. wypełniania Formularza PEFS 2007 wersja 2.0 w przypadku projektów systemowych

Opublikowano: 2009-12-03
 1. Wartości wykazywane w Załączniku nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia odnoszą się narastająco do całego okresu realizacji projektu systemowego. Powinny zatem przedstawiać dane nt. osób obejmowanych wsparciem na podstawie wszystkich rocznych Wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach jednego projektu systemowego.

  Podejście takie wynika z założenia, że osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. Takie założenie przekłada się na sposób ujmowania uczestników projektów systemowych w Formularzu PEFS 2007: osoba, która przystąpi do projektu musi być wykazywana w Formularzu, aż do zamknięcia projektu.

 2. W związku ze specyfiką projektów systemowych na potrzeby Formularza PEFS 2007 przyjęto ujednolicone rozwiązanie: w pole nr projektu dla projektów systemowych powinien zostać wprowadzony numer umowy ramowej o dofinansowanie projektu zgodny z Jednolitym Identyfikatorem Dokumentów. Podanie w Formularzu PEFS 2007 numerów rocznych wniosków o dofinansowanie projektu utrudnia wykazywanie uczestników w sposób narastający w Załączniku nr 2 do Wniosku o płatność (Załącznik nr 1).

  Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy nie złożyli do tej pory Wniosku o płatność. W przypadku projektów już realizowanych Beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 !ub 2.0 za okres do dnia 31 grudnia 2009 r. wraz z pierwszym Wnioskiem o płatność składanym w 2010 r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnienie danych dotyczących osób które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia. Beneficjent, który ukończy realizację projektu do dnia 31 grudnia br. nie ma obowiązku uzupełniania danych. Dane dot. uczestników projektów systemowych zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi powyżej powinny zostać uzupełnione.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.