Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacje nt. Administratora Informacji Bezpieczeństwa - formularz PEFS 2007 w wersji 2.0

Opublikowano: 2009-12-03
 1. Konieczność powołania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zarówno u Beneficjenta jak i w Instytucjach Pośredniczących/Instytucjach Pośredniczących II Stopnia wynika z Ustawy o ochronie danych osobowych. Na gruncie art. 31 pkt 3 ww. Ustawy, podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych jest obowiązany przed rozpoczęciem ich przetwarzania podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy, a więc między innymi wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Istotą funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest bowiem nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych w celu zapewnienia danym osobowym właściwego bezpieczeństwa.

  Powołanie funkcji Administratora Systemu (nazwa robocza) jest opcjonalne i związane jest z praktyką stosowaną w większości instytucji, gdzie rozdziela się osoby odpowiedzialne za realizację procedur oraz prowadzenie ewidencji użytkowników systemu (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) od osób zajmujących się techniczną eksploatacją i utrzymaniem ciągłości pracy narzędzi informatycznych/systemów oraz rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem użytkowników w systemie informatycznym (Administrator Systemu).

  Z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej procedura powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji jak również Administratora Systemu, w tym również rozdzielenie kompetencji na dwa obszary: obsługa projektów konkursowych i projektów systemowych dotyczy stosunków wewnętrznych organizacji.

 2. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji zarówno u Beneficjenta jak i w Instytucjach Pośredniczących/Instytucjach Pośredniczących II Stopnia wynika, jak to zostało uzasadnione powyżej, z Ustawy i nie wiąże się wprost z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie ma zatem możliwości przyznania dodatkowego etatu, ani zwiększenia wysokości budżetu projektu. Zapisy dot. ochrony danych osobowych ujęte są w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki § 22 Ochrona danych osobowych, nie są zatem nowym elementem dla Beneficjentów i Beneficjenci nie mogą z tego tytułu domagać się zwiększenia wysokości budżetu projektu.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.