MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL udostępniła w dniu 3 lutego br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.2.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL udostępniła w dniu 3 lutego br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.2. Udostępnienie nowej wersji generatora związane jest ze zmianami organizacyjnymi w powstałym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a dokonane zmiany w aplikacjach nie mają wpływu na zakres merytoryczny wniosku o płatność.

IZ POKL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu narzędzia, tym samym od dnia 3 lutego do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski o płatność będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.

Aplikacja będzie możliwa do pobrania za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji dostępnej w GWP oraz ze strony www.efs.gov.pl:

https://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych.aspx

 

       Informację proszę zamieścić w części: Strona główna -> PO KL Złóż wniosek -> Złóż wniosek
o płatność PO KL
. Poniżej link do miejsca przeznaczenia.

http://archiwum.pokl.mazowia.eu/zloz-wniosek/zloz-wniosek-o-platnosc-po-kl/zloz-wniosek-o-platnosc-po-kl.html

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44