MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Plany działania na lata 2014 – 2015

Plan działania IX na lata 2014-2015 - załącznik.pdf (2015-01-29)

Plan działania IX na lata 2014-2015.docx (2015-01-29)

Plan Działania na lata 2014 – 2015 dla Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL

Plan działania IX na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015, dla Priorytetu VII „”Promocja integracji społecznej” PO KL

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44