MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Plany Działania dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2008 – zatwierdzone Uchwałą Nr 1449/152/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44