Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego na projekty ponadnarodowe nr 1/POKL/7.2.1/PN/2012 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje przeniesiony na IV kwartał 2012 roku.

Opublikowano: 2012-04-06

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego na projekty ponadnarodowe nr 1/POKL/7.2.1/PN/2012 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje przeniesiony na IV kwartał 2012 roku. Mając na uwadze fakt, iż Szwecja zobowiązała się do wskazania beneficjentów realizujących obecnie projekty w obszarach zbieżnych z zakresem planowanych konkursów ponadnarodowych w Polsce w obszarze Poddziałania 7.2.1 PO KL konieczne jest skoordynowanie terminu ogłaszania konkursów na projekty ponadnarodowe pomiędzy poszczególnymi województwami. Ponadto strona Szwedzka zadeklarowała pomoc w poszukiwaniu ewentualnych partnerów spośród grona podmiotów już realizujących projekty w obszarze integracji społecznej. Zważywszy na okres wakacyjny i termin forum partnerskiego przypadający na listopad nabór wniosków został zaplanowany na IV kwartał 2012 roku.

Kamila Kątna - Ćwikilewicz


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.