Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Komunikat PO KL w sprawie konkursu nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Opublikowano: 2012-03-30

Szanowni Projektodawcy,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż w ramach ogłoszonego w dniu 22 lutego 2012 roku konkursu nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” realizowane projekty zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2011 roku muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 •  pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (dla typu projektów 1 i 3 wymienionych w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)
 •  osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dla typu projektu 1 wymienionych w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)
 •  osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) (dla typu projektu 3 wymienionych w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)
 •  jednostki samorządu terytorialnego (dla typu projektu 2 wymienionych w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej.

Z uwagi na zapisy Planu działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. nie uwzględniającego trzeciego typu operacji tj. „Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa” wskazanego w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2011, grupa odbiorców – przedsiębiorcy, nie stanowi grupy docelowej dla typów operacji realizowanych w konkursie nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012”.


Emilia Kroczek


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.