Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.2, „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012 – I posiedzenie Komisji Oceny Projektów ze względu na trwające prace KOP.

Opublikowano: 2013-05-17

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej podczas I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

Etap oceny merytorycznej

Powołanie składu KOP:

9 stycznia 2013 r.

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od  21 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r., które przekazane zostały do oceny merytorycznej

28 marca 2013 r.

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 2/POKL/8.1.2/PN//2012

19 kwietnia  2013 r.

Weryfikowanie Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP  dla konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012

 20 kwietnia 2013 r. – 15 maja 2013 r.

 

Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII (KOP)

23 maja 2013 r.

 

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012

24 maja 2013 r.

Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego go omożliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych na konkurs lub Działanie albo o odrzuceniu wniosku).

 

4 czerwca 2013 r.

 

 

n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku
w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.