Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-06-06

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”  – konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2014.

Na dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 z Poddziałania 8.1.2 przeznaczona została kwota 23 700 000,00 PLN, natomiast wnioskowaną kwotą dofinansowania we wnioskach, które przeszły pozytywną ocenę formalną jest kwota 309 844 191,7 PLN. W ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 złożonych zostało 210 wniosków, pozytywną weryfikację formalną przeszło 186 projektów.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.