Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-05-05

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w -regionie”, Poddziałanie 8.1.2, „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2014

                Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014

 

Etap oceny formalnej

Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej

 

 

30.04.2014 + 14 dni roboczych = maksymalnie 21.05.2014

(14 dni)

Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej.

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o pozytywnym wyniku

oceny formalnej i przekazaniu wniosku do

oceny merytorycznej albo o odrzuceniu

wniosku na etapie oceny formalnej

 

30.04.2014 + 19 dni roboczych = maksymalnie 28.05.2014

Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej.

Informacja o odrzuceniu wniosku: 5 dni roboczych od ponownego rozpatrzenia wniosku (tj. złożenia podpisu przez przełożonego na Karcie Oceny Formalnej).

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o możliwości

uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku

i/lub złożonych wraz z nim załączników

 

 

5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej.

 

Dokonanie uzupełnienia i/lub

skorygowania wniosku i/lub złożonych

wraz z nim załączników

 

 

5 dni lub do 10 dni roboczych (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości.

 

 

Weryfikacja uzupełnionego i/lub

skorygowanego wniosku i/lub złożonych

wraz z nim załączników

 

 

5 dni roboczych od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników.

 

 

 

Wysłanie do projektodawcy pisma

informującego go o ostatecznym wyniku

oceny formalnej

 

 

5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej.

 

 


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.