Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Ostateczny termin na złożenie końcowego wniosku o płatność w ramach PO KL

Opublikowano: 2015-10-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina Beneficjentom realizującym projekty w ramach POKL, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. Zatem wnioski o płatność końcową powinny zostać sporządzone i złożone do IP2 najpóźniej do dnia 30 stycznia 2016 r. Wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych po tym terminie są niekwalifikowalne. Ostateczny termin weryfikacji i zatwierdzenia końcowych wniosków o płatność przez MJWPU to 30 marca 2016 r.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.