Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs systemowy S/POKL/8.1.2/2014 zgodnie z Planem Działania na 2014 rok

Opublikowano: 2014-09-11

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2, „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” -zgodnie z Planem Działania na 2014 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Poddziałanie 8.1.2

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Wzory formularzy do wykorzystania w procesie rekrutacji i realizacji projektu w ramach konkursu z Poddziałania 8.1.2 PO KL

Opublikowano: 2014-09-01

Szanowni Beneficjenci,

w związku wynikami audytu Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokonanymi ustaleniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w projektach IOK zwraca uwagę na stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie wyrażone w piśmie z dnia 12 marca 2014 r. o sygnaturze DZF-X-82245(1)-11(36)-MKa/14.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-06-06

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”  – konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2014.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-05-05

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w -regionie”, Poddziałanie 8.1.2, „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2014

Otwarcie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 ze środków EFS Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe"

Opublikowano: 2014-03-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/8.2.2/2013 zgodnie z Planem Działania na 2013 rok

Opublikowano: 2014-01-02

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.2Transfer wiedzyPoddziałanie 8.2.2 „Regionalne strategie innowacji” zgodnie z Planem Działania na 2013 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Poddziałanie 8.2.2.

 

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

 

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-10-31

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-08-27

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” – konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2013.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.