Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Listy wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-07-21

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 lipca  2014 r. listy wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” POKL.

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-05-21

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 maja 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych  w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe” skierowanych do oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny formalnej.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs zamknięty 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-04-08

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - konkurs zamknięty 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-03-19

 

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-02-11

 

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-01-15

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/6.2/2013 oraz S/POKL/7.1.3/2013 - uzupełnienie

Opublikowano: 2013-12-20

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów systemowych składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe”, oraz Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.