Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:
Publikacja:

Komunikat z Poddziałania 6.1.1 i 8.1.2

Komunikat z Poddziałania 6.1.1 i 8.1.2

Opublikowano: 2011-02-07 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z prośbą do Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” oraz Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” o zapoznanie się z poniższym pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Opublikowano: 2010-08-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs, zaistniała konieczność przedłużenia prac Komisji Oceny Projektów.
W dniu 18 sierpnia 2010 r. MJWPU zawiesi nabór wniosków ramach konkursu otwartego 2/POKL/8.1.2/2010

W dniu 18 sierpnia 2010 r. MJWPU zawiesi nabór wniosków ramach konkursu otwartego 2/POKL/8.1.2/2010

Opublikowano: 2010-08-11 Uprzejmie informujemy, iż przekroczona została kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego 2/POKL/8.1.2/2010 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” PO KL. W odpowiedzi na ww. konkurs do dnia 5 sierpnia br. włącznie złożono 9 wniosków na łączną kwotę 28 549 810,45 PLN.
Komunikat dotyczący konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2010 w zakresie kryteriów dostępu

Komunikat dotyczący konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2010 w zakresie kryteriów dostępu

Opublikowano: 2010-07-29 W związku z istniejącymi wątpliwościami natury interpretacyjnej kryteriów wyboru projektu wskazanych w regulaminie konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2 PO KL ogłoszonego w dniu 20 lipca br., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż na podstawie Planu działania na 2010 rok dla Priorytetu VIII w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL dla województwa mazowieckiego w przedmiotowym konkursie obowiązuje siedem szczegółowych kryteriów dostępu, weryfikowanych na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny merytorycznej
<font color=red>Komunikat dotyczący dodatków szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL</font>

Komunikat dotyczący dodatków szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Opublikowano: 2010-07-28 W związku z ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniu 20 lipca br. konkursem otwartym nr 2/POKL/8.1.2/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” MJWPU pragnie przekazać następującą informację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat zasad odprowadzania składek od świadczeń wypłacanych na rzecz uczestników projektu.
Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Opublikowano: 2010-07-20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Opublikowano: 2010-06-15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest wydłużeniem prac Komisji Oceny Projektów.
Informacja w sprawie dokumentu potwierdzającego status uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.1.2

Informacja w sprawie dokumentu potwierdzającego status uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.1.2

Opublikowano: 2010-06-10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie pragnie poinformować, że zgodnie z wyjaśnieniami instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) dot. zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy uczestnik projektu z chwilą przystąpienia do projektu jest zobowiązany do podpisania deklaracji uczestnictwa, która zawiera oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie. W związku z powyższym, aby zakwalifikować osobę do projektu w Poddziałaniu 8.1.2, w którym kryterium uczestnictwa jest pozostawanie bez zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, wystarczającym jest złożenie przez nią oświadczenia o spełnieniu ww. warunku.
Ostateczne terminy składania wniosków dla konkursów 1/PO KL/6.2/2009, 1/PO KL/7.2.2/2009, 2/PO KL/8.1.2/2009

Ostateczne terminy składania wniosków dla konkursów 1/PO KL/6.2/2009, 1/PO KL/7.2.2/2009, 2/PO KL/8.1.2/2009

Opublikowano: 2009-08-20 Przypominamy, że tym samym ostatecznym terminem składania wniosków w konkursie nr 1/POKL/7.2.2/2009 jest dzień 21 sierpnia 2009 roku (piątek) godzina 15:30, natomiast w konkursach nr 1/POKL/6.2/2009 oraz nr 2/POKL/8.1.2/2009 jest dzień 21 sierpnia 2009 r. (piątek) godzina 16:00.
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2009

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2009

Opublikowano: 2009-05-06 konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.