Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat dotyczący załącznika nr 2 do wniosku o płatność PO KL

Komunikat dotyczący załącznika nr 2 do wniosku o płatność PO KL

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi identyfikacji załącznika nr 2 do wniosku o płatność, obowiązującego w trwających konkursach otwartych w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” POKL nr 1/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe oraz nr 1/POKL/8.1.2/2011 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” uprzejmie informujemy, iż w ramach przedmiotowych konkursów obowiązują dokumenty wymienione w dokumentacjach konkursowych w Rozdziale 2.5 „Podstawa prawna i dokumenty programowe” oraz odpowiadające im załączniki.

Szanowni Projektodawcy,

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi identyfikacji załącznika nr 2 do wniosku o płatność, obowiązującego w trwających konkursach otwartych w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” POKL nr 1/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe oraz nr 1/POKL/8.1.2/2011 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” uprzejmie informujemy, iż w ramach przedmiotowych konkursów obowiązują dokumenty wymienione w dokumentacjach konkursowych w Rozdziale 2.5 „Podstawa prawna i dokumenty programowe” oraz odpowiadające im załączniki.

Z uwagi na fakt, iż dokumentacje konkursowe nie zawierają załącznika nr 2 do wniosku o płatność, który stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości POKL 2007-2013 wchodzących w skład Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy, iż przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie Instytucji Organizującej Konkurs pod linkiem:
http://archiwum.pokl.mazowia.eu/zasady-systemu-sprawozdawczosci-po-kl-2007-2013/zasady-systemu-sprawozdawczosci-po-kl-2007-2013.html


Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż przedmiotowy załącznik nie jest dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku o dofinansowanie w IOK oraz nie ma wpływu na jego zawartość merytoryczną. Przedmiotowy załącznik jest składany przez Beneficjenta na etapie realizacji projektu wraz z wnioskiem o płatność po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Projektodawców, którym brak przedmiotowego załącznika sprawił niedogodność przy przygotowaniu wniosku w ramach ww. konkursów, serdecznie przepraszamy. Przedmiotowy załącznik zamieszczamy poniżej.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.