Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:
Publikacja:

AKTYWNA INTEGRACJA - SKORZYSTAJ Z SZANSY

AKTYWNA INTEGRACJA - SKORZYSTAJ Z SZANSY

Opublikowano: 2013-01-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabory wniosków na dofinansowanie projektów wspierających rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na Mazowszu. Na realizację projektów systemowych przez OPS w województwie mazowieckim przewidziano kwotę w wysokości 12 641 857,10 PLN oraz 1 964 541,00 PLN na realizację projektów systemowych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Opublikowano: 2011-08-25

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie tylko w tym roku otrzyma ponad 7,3 mln zł unijnego dofinansowania. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą objąć wsparciem blisko 1000 podopiecznych. Z projektu skorzystają wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy. Całkowita wartość projektu wynosi 8,2 mln zł. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W konferencji wziął udział także Wicemarszałek Marcin Kierwiński, który odpowiada za podział środków unijnych w regionie.

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Opublikowano: 2011-08-24

Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pomoc uchodźcom to główne założenia projektu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą ponad 7,3 mln zł unijnego dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 8,2 mln zł.

Konkursy systemowe w ramach Priorytetu VII PO KL

Konkursy systemowe w ramach Priorytetu VII PO KL

Opublikowano: 2011-06-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż z dniem 17 czerwca br. ponownie uruchomiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Wnioski będzie można składać od 17 czerwca br. do 20 lipca br. Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którzy nie złożyli wniosku w odpowiedzi na nabór ogłoszony od dnia 11 lutego br., zapraszamy do zapoznania się z Informacjami dotyczącymi realizacji projektów systemowych dostępnymi na stronie internetowej MJWPU w zakładce „Nabory - ogłoszenia o naborach wniosków POKL”.

Konkursy systemowe w ramach Priorytetu VII PO KL

Konkursy systemowe w ramach Priorytetu VII PO KL

Opublikowano: 2011-02-11

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż kryterium dostępu nr 1: „projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy realizowane są w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy” dla projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” stanowi wymóg formalny i należy go stosować zgodnie z zapisami rozdziału 4.3 „Zasad przygotowywana, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 1 stycznia 2011 r.

Aktywna integracja za fundusze unijne

Aktywna integracja za fundusze unijne

Opublikowano: 2011-02-11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabory wniosków na dofinansowanie projektów wspierających rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu. Na konkursy przeznaczono 83 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Spotkania informacyjne w ramach PO KL

Spotkania informacyjne w ramach PO KL

Opublikowano: 2011-02-08 W okresie od 17 do 24 stycznia 2011 r. odbyły się spotkania informacyjne pt. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałanie 7.1.2 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Oddziały Zamiejscowe MJWPU.
Komunikat w sprawie przesunięcia naborów zaplanowanych na styczeń 2011 r. na I połowę lutego br.

Komunikat w sprawie przesunięcia naborów zaplanowanych na styczeń 2011 r. na I połowę lutego br.

Opublikowano: 2011-01-24 Uprzejmie informujemy, iż w związku z opóźnieniem procesu zatwierdzania Planów działania na rok 2011 Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o przesunięciu wszystkich naborów zaplanowanych na styczeń 2011 r. na I połowę lutego br.
Komunikat o wymogach umożliwiających przystąpienie do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2

Komunikat o wymogach umożliwiających przystąpienie do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2

Opublikowano: 2011-01-15 Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS z dnia 1 stycznia 2011 r. jednym z wymogów umożliwiających przystąpienie do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe” jest opinia ROPS (złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie) w zakresie spełnienia/niespełnienia wymogu zatrudnienia określonej przepisami prawa liczby pracowników socjalnych. W związku z powyższym w załączeniu znajdą Państwo wzór Informacji, która należy przekazać do ROPS.
Spotkania informacyjne dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Spotkania informacyjne dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Opublikowano: 2011-01-14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach pt. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałanie 7.1.2 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” organizowanych w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.