Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:
Publikacja:

Zatwierdzenie rekomendacji dla Poddziałania 7.2.2

Zatwierdzenie rekomendacji dla Poddziałania 7.2.2

Opublikowano: 2013-09-06

Wytyczne w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2

AKTYWNA INTEGRACJA - SKORZYSTAJ Z SZANSY

AKTYWNA INTEGRACJA - SKORZYSTAJ Z SZANSY

Opublikowano: 2013-01-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabory wniosków na dofinansowanie projektów wspierających rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na Mazowszu. Na realizację projektów systemowych przez OPS w województwie mazowieckim przewidziano kwotę w wysokości 12 641 857,10 PLN oraz 1 964 541,00 PLN na realizację projektów systemowych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Komunikat dotyczący kryterium dostępu nr 6 w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2011 ogłoszonego w dniu 14 września 2011 r.

Komunikat dotyczący kryterium dostępu nr 6 w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2011 ogłoszonego w dniu 14 września 2011 r.

Opublikowano: 2011-09-23

Ogłoszenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu otwartego nr 2/POKL/7.2.1/2011 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Opublikowano: 2011-08-25

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie tylko w tym roku otrzyma ponad 7,3 mln zł unijnego dofinansowania. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą objąć wsparciem blisko 1000 podopiecznych. Z projektu skorzystają wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy. Całkowita wartość projektu wynosi 8,2 mln zł. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W konferencji wziął udział także Wicemarszałek Marcin Kierwiński, który odpowiada za podział środków unijnych w regionie.

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

PONAD 7,3 MLN ZŁ Z UNII NA WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Opublikowano: 2011-08-24

Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pomoc uchodźcom to główne założenia projektu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą ponad 7,3 mln zł unijnego dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 8,2 mln zł.

KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/7.3/2011

KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/7.3/2011

Opublikowano: 2011-08-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Ruszył nabór w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2011 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe.

Ruszył nabór w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2011 "Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Opublikowano: 2011-07-07

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ”

Sposób wypełniania pkt 1.2 i 1.3 wniosku w projektach innowacyjnych w ramach Priorytetu VII-IX PO KL

Sposób wypełniania pkt 1.2 i 1.3 wniosku w projektach innowacyjnych w ramach Priorytetu VII-IX PO KL

Opublikowano: 2011-07-01 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż w zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r.” w przypadku projektów innowacyjnych składanych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez MJWPU w 2011 r. należy w pkt 1.2 i 1.3 wniosku wybrać odpowiednie dla danego Priorytetu
Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddz. 7.2.1. Otwarcie konkursu przesunięte z 30 czerwca na 7 lipca 2011 r.

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddz. 7.2.1. Otwarcie konkursu przesunięte z 30 czerwca na 7 lipca 2011 r.

Opublikowano: 2011-06-30

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu naboru projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki. Konkurs planowany początkowo na dzień 30 czerwca br. został przesunięty na dzień 7 lipca 2011 r.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.