MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dzień Otwarty w Oddziale Zamiejscowym w Siedlcach

W ramach „Dnia Otwartego” odwiedzający będą mogli uzyskać informacje na temat wdrażanych programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny).

Do dyspozycji odwiedzających będą „stoliki eksperckie”, przy których odbywać się będą indywidualne konsultacje. Pracownicy Oddziału wskażą m.in. jak najszybciej dotrzeć do dokumentów programowych oraz najważniejszych informacji w zakresie naborów w ramach RPO WM oraz PO KL, przedstawią także zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez MJWPU.

Serdecznie zapraszamy do naszego Oddziału Zamiejscowego!
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44