MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Warsztaty z realizacji projektów systemowych w ramach PODDZIAŁANIA 9.1.1 PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z realizacji projektów systemowych w ramach PODDZIAŁANIA 9.1.1 PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI.

 

Celem spotkań skierowanych do beneficjentów systemowych Poddziałania 9.1.1 jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów określonymi w umowie o dofinansowanie oraz podstawowymi regułami wypełniania wniosków o płatność. Uzupełnieniem każdego z warsztatów będzie wystąpienie na temat założeń Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

W celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa w zajęciach prosimy o przyniesienie laptopów.

 

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Prezentacja na temat Funduszy na lata 2014 – 2020 zostanie przygotowana przez przedstawiciela Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na koniec każdego ze spotkań będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z prelegentami i konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:

-         imię i nazwisko,

-         numer telefonu kontaktowego,

-         wskazanie terminu, w którym warsztacie chcecie Państwo wziąć udział w spotkaniu (13 lub 19 marca).

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77.

 

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:

 

Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich 


Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Warszawa, ul. Żurawia 3/5,

13 marca 2014, godz. 10.00 – 13.00

19 marca 2014, godz. 10.00 – 13.00

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44