MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

7 grudnia „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI BEZ TAJEMNIC"

Zapraszamy na bezpłatne seminarium z cyklu  - Wdrażanie projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki bez tajemnic

„WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI BEZ TAJEMNIC - Wdrażanie i rozliczanie projektów Priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Warszawa, 7 grudnia 2012r.

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX POKL, a także osób reprezentujących podmiot, który otrzymał decyzje o dofinansowaniu, ale nie podpisał jeszcze umowy.

PROGRAM SEMINARIUM

  1. Kwalifikowalność  wydatków na etapie realizacji projektów POKL;
  2. Zasady ponoszenia i dokumentowania poniesionych kosztów;
  3. Zasada konkurencyjności i przejrzystości w wydatkowaniu środków;
  4. Reguła proporcjonalności;
  5. Cel wniosków o płatność oraz reguły jego przygotowania;
  6. Generator wniosków płatniczych;
  7. PEFS;
  8. Informacja i promocja ;

TERMIN I CZAS TRWANIA SEMINARIUM:  

7 grudnia 2012r.

w godzinach 9.30-15.00

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

ZGŁOSZENIE:

Każdy zainteresowany szkoleniem powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji,
zgodnie z nim pobrać ze strony ankietę  zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mail: pokl_szkolenia@mazowia.eu

Ankiety zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną pod wyżej wskazany adres do dnia 6 grudnia 2012r.

Ważne:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44