MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wdrażanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL

Zapraszamy na bezpłatne seminarium z cyklu  - Wdrażanie projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki bez tajemnic  

„Wdrażanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL”

 

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL, a także osób reprezentujących podmiot, który otrzymał decyzje o dofinansowaniu, ale nie podpisał jeszcze umowy.

PROGRAM SEMINARIUM

1.       Kwalifikowalność  wydatków na etapie realizacji projektów POKL;
2.       Zasady ponoszenia i dokumentowanie poniesionych kosztów;
3.       Ewidencja księgowa wydatków;
4.       Zasada konkurencyjności i przejrzystości w wydatkowaniu środków;
5.       Reguła proporcjonalności;
6.       Cel wniosków o płatność oraz reguły jego przygotowania;
7.       Generator wniosków płatniczych;
8.       PEFS;
9.       Informacja i promocja ;

 

TERMIN I CZAS TRWANIA SEMINARIUM:

14,15,16,19 listopada 2012 r.

09:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 15:00 – szkolenie

ZGŁOSZENIE:

Każdy zainteresowany szkoleniem powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji,
zgodnie z nim pobrać ze strony ankietę  zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mail: pokl_szkolenia@mazowia.eu

Ważne:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44