MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szanowni Projektodawcy, uprzejmie informujemy, iż został zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44