MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Konsultacje pomysłów na projekt w drugim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

Konsultacje odbędą się w Berlinie:

Czas przewidziany na konsultację jednego pomysłu na projekt to ok. 45 minut.

W celu umówienia się na konsultację należy wysłać e-mail do pani Agnieszki Gniewosz, na adres: agnieszka.gniewosz@interreg-baltic.eu, zawierający:

Zgłoszenia na konsultację należy dokonać najpóźniej do 7 kwietnia br.

Więcej informacji o konsultacjach zamieszczono na stronie głównej programu:

http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/interreg-baltic-sea-region-consultation-days.html

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44