MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Seminarium Informacyjne - drugi nabór projektów w transnarodowym programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Zaproszenie do udziału seminarium kierujemy do potencjalnych beneficjentów i partnerów wiodących projektów w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Ze wsparcia programu mogą korzystać władze publiczne, podmioty prawa publicznego, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną oraz organizacje międzynarodowe.

Polscy partnerzy projektów zatwierdzonych w pierwszym naborze przedstawią planowane działania, które realizować będą we współpracy międzynarodowej. Podzielą się doświadczeniami z udziału w pierwszym dwuetapowym konkursie, który został rozstrzygnięty w listopadzie 2015 r. Udzielą praktycznych porad instytucjom zainteresowanym udziałem w trwającym naborze projektów, zarówno z perspektywy wnioskodawcy wiodącego, jak i partnera projektu.

Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady udziału w transnarodowych projektach, zakres tematyczny oferowanego wsparcia i warunki składania wniosków. Zostaną omówione koszty możliwe do poniesienia w ramach realizacji projektu, a także wsparcie dla projektów flagowych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego ze strony koordynatorów strategii.

Po spotkaniu możliwe będą konsultacje na temat oferty programu z punktem kontaktowym oraz rozliczania kosztów z kontrolerem krajowym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.

 

Agenda spotkania na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/seminarium-informacyjne-drugi-nabor-projektow-region-morza-baltyckiego/

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44