MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zaktualizowany na dzień 28 stycznia 2015 r. harmonogram ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r.

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż dokonała aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r. W związku z powyższym Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach projektu systemowego 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” prosimy o zapoznanie się z poniższym Harmonogramem ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r.

 

Harmonogram ogłaszania konkursów POKL na  2015 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44