MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja o naborze w ramach projektu systemowego nr S/POKL/9.1.1/2014 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"

w związku z planowanym ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2014 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, przedstawiamy poniże do pobrania:

Dokumentację konkursową pobierz

Załączniki do dokumentacji konkursowej pobierz

Zapoznaj się:

 FAQ- zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44