MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2014

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.  
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE TRYB KONKURSU TERMIN NABORU WNIOSKÓW  PRZEWIDYWANY TERMIN POSIEDZENIA KOP/KOPS
PRIORYTET VIII
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie  ZAMKNIĘTY 31.03.2014 - 30.04.2014 23.05.2014
PRIORYTET IX
9.1.1 Zmniejszenie nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej SYSTEMOWY 14.07.2014 - 12.08.2014 26.08.2014
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44