MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs zamknięty 1/POKL/7.4/2013

Na dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013 z Działania 7.4 przeznaczona została kwota 19 357 363,00 PLN, natomiast wnioskowaną kwotą dofinansowania we wnioskach, które przeszły pozytywną ocenę formalną jest kwota 142 175 989,32 PLN. W ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013 złożonych zostało 183 wniosków, pozytywną weryfikację formalną przeszło 149 projektów.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44