MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Plany Działania na 2013 r. dla Priorytetów VI, VII i IX w ramach komponentu regionalnego PO KL z dnia 26 listopada 2013 r.

Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie informujemy, ze w dniu 26 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził i przyjął do realizacji zmiany wprowadzone do Planów Działania na 2013 r. dla Priorytetów VI, VII i IX w ramach komponentu regionalnego PO KL. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami zamieszczonymi na podstronie PO KL w zakładce „Plany działania na rok 2013”.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44