MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.- aktualizacja na dzień 26 listopada 2013 r.

Zgodnie z harmonogramem pierwszy nabór rozpocznie się 2 grudnia 2013 r. w ramach Działania 9.2 PO KL. Zachęcamy do zapoznana się z harmonogramem oraz do aplikowania o środki unijne.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44