MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja Harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013

„Szanowni Projektodawcy,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z podjęciem w dniu 22 lipca br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały nr 1332/274/13 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonała aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. Zmianie podlegał Plan Działania na rok 2013 dla priorytetu IX PO KL, w wyniku której określone zostały terminy naboru wniosków dla Podziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe oraz Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty systemowe”.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44