MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Plan Działania na 2013 r. dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” PO KL

Szanowni Projektodawcy,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwały nr 750/252/13 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013. Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach europejskiego funduszu społecznego zachęcamy do zapoznania się z aktualnym dokumentem zamieszczonym poniżej.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44