MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. zaktualizowany na dzień 7 maja 2013 r.

„Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 29 kwietnia br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały nr 750/252/13 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonała aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. Zmianie podlegał Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL, w wyniku której określone zostały nowe terminy naboru wniosków dla Podziałania 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL.”

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44