MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Uaktualnione Plany Działań dla Priorytetu VI, VII i VIII PO KL w 2013 roku

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 r. została przyjęta uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 313/233/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013. Zmiany dotyczą Priorytetu VI i VIII PO KL.  

W związku z powyższym, MJWPU przekazuje zatwierdzone wersje PD na 2013 rok dla Priorytetu VI oraz VIII PO KL.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44