MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja o przyjęciu Planów Działania PO KL na 2013 rok do realizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2013 r. została przyjęta uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 24/221/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44