MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Uchwałą Nr 2574/216/12 przyjął do realizacji Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44