MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 9.6.2, „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” –dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012– I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż termin zakończenia I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr  1/POKL/9.6.2/2012 w ramach Poddziałania 9.6.2, „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” zostaje przedłużony z uwagi na trwające prace Komisji Oceny Projektów.

 Jednocześnie informujemy, że termin przewidziany na wysłanie do Projektodawców pism informujących o wynikach oceny zostaje przesunięty z dnia 14 grudnia 2012 r. na 10 stycznia 2013 r.

Załącznik:

1. Aktualizacja harmonogram oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 9.6.2, „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” – konkurs otwarty nr  1/POKL/9.6.2/2012 – I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Sprawę  prowadzi:

Beata Broniszewska

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44