MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Szanowni Projektodawcy,
z uwagi na zbliżający się termin ogłoszenia konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 dla Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje uaktualniony harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2012. Konkurs rozpocznie się w dniu 28 września 2012 roku.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44