MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. - aktualizacja

Szanowni Projektodawcy,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że z uwagi na trwającą obecnie ocenę wniosków złożonych w naborach wniosków dla konkursów w ramach Działania 9.2 oraz 9.4 PO KL (konkursy oznaczone w Planie działania jako A.1), nabory wniosków dla przedmiotowych konkursów (oznaczonych w Planie działania jako A.2) zostały przesunięte na IV kwartał 2012 r. Ponadto w harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. uwzględniono przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/9.6.1/2012 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL, ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2012 r., do dnia 26 września 2012 r. włącznie, tj. do godz. 16:00.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44