MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok

Szanowni Projektodawcy,
uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakładce „Harmonogramy PO KL” dostępny jest „Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012”. Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym Harmonogramem.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44