MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach PO KL w 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakładce „Harmonogramy PO KL” dostępny jest zaktualizowany „Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011”. „Szanowni Projektodawcy, nawiązując do komunikatu z dnia 31 marca br. w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, uprzejmie informujemy, iż uruchomienie naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 r., tj. po wprowadzeniu i zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO KL w dniach 7-8 czerwca br. zmian do Planów Działania na rok 2011. Aktualny harmonogram znajduje się pod linkiem: http://archiwum.pokl.mazowia.eu/harmonogram-konkursow-po-kl-na-2011-r/harmonogram-konkursow-po-kl-na-2011-r.html

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44